Accommodatie 

Onze accommodatie bestaat uit 2 geïsoleerde binnenbanen van 30 x 65 m en 25 x 52 m en een buitenbaan van 50 x 85 m uitgevoerd met een Equisport Eb- en Vloedbodem.  Een gezellige kantine met binnen- en buitenterras en ruime parkeergelegenheid bieden comfort aan de bezoekers. Tevens beschikken wij over ruim 50 stallen met geïsoleerd dak, een 8 paards overdekte stapmolen, een overdekte en open longeercirkel met eb- en vloedbodem, 10 zandpaddocks en vele weides voor individuele weidegang of in groepjes. Het gehele bedrijf voldoet aan de Maatlat Duurzame Paardenhouderij. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de nieuwste eisen betreffende  Dierenwelzijn, Diergezondheid, Klimaat, Fijnstof, Bedrijf & omgeving,  Brandveiligheid en Ammoniakuitstoot.